O nás

„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“

(Řím 8,28)

KDO JSME

 • VSTAŇ A CHOĎ je pro nás (může být i pro tebe) jedinečné společenství Božích dětí, kde můžeme být sami sebou, protože naše viditelné (tělesné omezení) i neviditelné handicapy (zraněná srdce) vnímáme jako možnost k vzájemné službě, díky níž rosteme v lásce,
 • jsme zapsaný spolek, který pracuje s laskavým požehnáním otce biskupa Františka Václava Lobkowicze a biskupa Martina Davida.

CO SE UČÍME

 • učíme se radostně prožívat vztah synů a dcer s Bohem Otcem a toužíme žít v bratrské lásce mezi sebou navzájem,
 • snažíme se stavět mosty poznání a bořit tak bariéry strachu nebo předsudků, abychom byli jedno společenství bez ohledu na to, jak se každý z nás pohybuje (po nohou, na vozíku, s berlemi),
 • podporujeme se v odvaze sloužit druhým svými osobními dary – schopnostmi, vlastnostmi…

CO DĚLÁME

 • pořádáme duchovní obnovy,
 • duchovně doprovázíme lidi s tělesným handicapem od 18 let,
 • pomáháme se začleňováním jezdících do farností, do církve,
 • nabízíme společenství – buňky milosrdenství,
 • podporujeme jezdící i chodící ve službě bližním.

Zde si můžete stáhnout podrobnější zprávy o činnosti za roky 2017 a 2018, 20192020, 2021 (1. část, 2. část), 2022 (1. část, 2. část), 2023 (1.část)

VSTAŇ A CHOĎ V MÉDIÍCH

Jednotlivé články a reportáže naleznete zde.

JAK ROSTEME

 • naše společenství je zasvěceno Neposkvrněnému srdci Panny Marie, která odpovídá „ano“ na Boží pozvání a obdarování,
 • eucharistie, Boží slovo a Boží milosrdenství jsou středem naší spirituality,
 • každý den v hodinu Božího milosrdenství v 15 hodin se můžeme duchovně spojit v modlitbě Korunky Božího milosrdenství, v místě, kde se právě nacházíme,
 • 15. dne v měsíci se také snažíme propojit desátkem růžence – za mír ve světě a naše zemřelé „vstaňchoďáky“.
 • adorujeme před nejsvětější svátosti oltářní, on line to jde zde. Adorace probíhá neustále, vyjma probíhající mše svaté.

NÁŠ TÝM

 • spolek spravuje správní rada, stanovy spolku zde.
 • náplň týdenní letní duchovní obnovy připravuje programový tým.
 • celý náš tým tvoří především dobrovolníci, kteří pracují v různých službách.