Děkujeme

 • V první řadě dobrému Hospodinu, který nás nepřestává dojímat svou láskou, svou velikostí, tím jak mezi námi mocně a nádherně působí.
 • Nadaci ČEZ, která nám v rámci programu Podpora regionů 2021 přispěla 150 tisíc Kč, za které jsme pořídili dva zvedáky, projektor a uhradili drobné DPP. 
 • Všem menším, větším i pravidelným dárcům a příznivcům.
 • Otci biskupovi Martinu Davidovi, jako i již zesnulému biskupovi Františku Václavu Lobkowiczovi, za jejich požehnání a podporu.
 • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za důležitou finanční podporu, a také všem dalším větším i menším dárcům.
 • Všem spolupracovníkům, služebníkům a dobrodincům díla Vstaň a choď – pro pořádání duchovní obnovy potřebujeme nejen mnohé dobrovolné ruce, nejen moudré a laskavé kněze a řeholní sestry, ale také vstřícného starostu, knihovnici, hostinského, ředitele školy a to my všechno máme!
 • Otci Jakubovi Vavrečkovi, který nás s láskou přijímá ve své Sedlišťské farnosti, a farníkům za přijetí a lásku nejen pečením výborných buchet.
 • Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě, z jehož zázemí mohlo Vstaň a choď vyrůst, a které nás podporuje zapůjčením vybavení na letní obnovu (např. auto). Zapůjčením velkého auta nás také velkoryse podpořil spolek Archa community z Brna. Petr Mika a oddíl BVÚ nám zapůjčil a postavil stany malé i velké. Michal Soták (firma Portas) nám se svým autem pomohl se svozem materiálu po několik dní.
 • Všem, kdo nám slouží modlitbou. Je to velká, vzácná a potřebná služba.
 • Děkujeme také všem dárcům, kteří nás již podpořili, někteří ani nestojí o publicitu.
 • Děkujeme také umělcům, kteří se rozhodli nás podpořit skrze dary, které dostali, a které svou pílí rozmnožují a rozdávají. Během první obnovy báječný Víťa Marčík (srpen 2014), pak výtečný kytarista Vítek Pískovský (listopad 2016, Třebovice), během čtvrté obnovy výborný Pavel Helan (srpen 2017), pak skvělí muzikanti a zpěváci při koncertním provedení Rybovy České mše vánoční (prosinec 2017, Štramberk) a naposledy úžasná Hana Fialová se svými výbornými hosty na koncertu s názvem Edith Piaf a muzikálové árie (duben 2018, Třebovice). Pokud jsme s děkováním na někoho zapomněli (a pozor, vždy se na někoho zapomene) předem se omlouváme. Na druhé straně to má velkou výhodu, že o to větší bude jeho odměna v nebesích.
 • V nebesích… jak věříme, máme i tam své přímluvce, jejichž cesta tady na zemi se propojila či nějak protnula s naší – je to Jana Hrdá, o. Dominik Girašek, Gustav Ištok, o. Michal Jadavan, Jana Kawuloková… proto jim děkujeme a prosíme o jejich přímluvu. Naposledy do jejich řad vstoupil i náš milovaný sedlišťský pastýř Pavel Motyka.