Přinášení obětních darů při mši svaté

Děkujeme

  • V první řadě dobrému Hospodinu, který nás nepřestává dojímat svou láskou, svou velikostí, tím jak mezi námi mocně a nádherně působí.
  • Otci biskupovi Františku Václavu Lobkowiczovi a také pomocnému biskupovi otci Martinu Davidovi za jejich požehnání a podporu.
  • Děkujeme Moravskoslezskému kraji za důležitou finanční podporu, a také všem dalším větším i menším dárcům.
  • Všem spolupracovníkům, služebníkům a dobrodincům díla Vstaň a choď – pro pořádání duchovní obnovy potřebujeme nejen mnohé dobrovolné ruce, nejen moudré a laskavé kněze a řeholní sestry, ale také vstřícného starostu, knihovnici, hostinského, ředitele školy a to my všechno máme!
  • Otci Pavlu Motykovi, který nás úžasně přijímá ve své Sedlišťské farnosti, a farníkům za přijetí a lásku nejen pečením výborných buchet.
  • Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě, z jehož zázemí mohlo Vstaň a choď vyrůst, a které nás podporuje zapůjčením vybavení na letní obnovu (např. auto). Zapůjčením velkého auta nás také velkoryse podpořil spolek Archa community z Brna. Petr Mika a oddíl BVÚ nám zapůjčil a postavil stany malé i velké. Michal Soták (firma Portas) nám se svým autem pomohl se svozem materiálu po několik dní.
  • Všem, kdo nám slouží modlitbou. Je to velká, vzácná a potřebná služba.
  • Děkujeme také všem dárcům, kteří nás již podpořili, někteří ani nestojí o publicitu.
  • Děkujeme také umělcům, kteří se rozhodli nás podpořit skrze dary, které dostali, a které svou pílí rozmnožují a rozdávají. Během první obnovy báječný Víťa Marčík (srpen 2014), pak výtečný kytarista Vítek Pískovský (listopad 2016, Třebovice), během čtvrté obnovy výborný Pavel Helan (srpen 2017), pak skvělí muzikanti a zpěváci při koncertním provedení Rybovy České mše vánoční (prosinec 2017, Štramberk) a naposledy úžasná Hana Fialová se svými výbornými hosty na koncertu s názvem Edith Piaf a muzikálové árie (duben 2018, Třebovice). Pokud jsme s děkováním na někoho zapomněli (a pozor, vždy se na někoho zapomene) předem se omlouváme. Na druhé straně to má velkou výhodu, že o to větší bude jeho odměna v nebesích.
  • V nebesích… jak věříme, máme i tam své přímluvce, jejichž cesta tady na zemi se propojila či nějak protnula s naší – je to Jana Hrdá, o. Dominik Girašek, Gustav Ištok, o. Michal Jadavan, Jana Kawuloková… proto jim děkujeme a prosíme o jejich přímluvu.

logo Moravskoslezský kraj

logo Ostravsko-opavské diecéze

logo Nadace Dobré Dílo sester sv. Karla Boromejského

logo Smart emailing