Název sekce Vstaň a choď s námi - pohled na putující skupinu

Modlitbou

Snažíme se ve všem, co děláme, hledat Boží království v nás a kolem nás. K tomu potřebujeme setrvávat v Boží blízkosti a vnímat vanutí Ducha svatého. Jak věříme, celé dílo je neseno modlitbami mnoha lidí. I ty se můžeš zapojit do modliteb za dílo VSTAŇ A CHOĎ, a také za všechny členy společenství.

  • jednou z možností je Korunka Božího milosrdenství každý den v 15 hodin
  • modlitba na úmysl našeho společenství zde
  • celé dílo je zasvěceno Neposkvrněnému srdci Panny Marie – můžete se tedy připojit ke slavení 1. sobot v měsíci – inspirací vám může být knížka o. Pavla Havláta s promluvami papeže Františka. Kniha se jmenuje Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci.
  • modlitbou před nejsvětější svátosti. On line to jde zde. Adorace probíhá neustále, vyjma probíhající mše svaté, kdy je vidět kříž.