Název sekce Vstaň a choď s námi - pohled na putující skupinu

Službou

Pro fungování našeho společenství (i celé církve) jsou potřeba jezdící i chodící. Jsou to dvě plíce téhož těla. Obě jsou nezbytné a navzájem se doplňují. Naše společenství žije vzájemnou službou, je to jeden ze základních principů. Všichni slouží všem, všichni mají dary pro službu druhým. Na povrch vyplouvají dříve nepoznané hřivny a možnosti služby.

Pokud vás naše společenství a jeho život oslovují, můžete se k nám připojit na akcích, které jsou pod odkazem připravujeme. Aktivity jsou určené pro jezdící (lidé s viditelným – fyzickým handicapem) a pro chodící (bez fyzického handicapu). V každém případě pro ty, kteří jsou ochotní nabídnout ostatním členům společenství službu dle svých darů a schopností. Naše aktivity nejsou určené pro lidi s mentálním postižením.

Možnosti vzájemné služby:

 • fyzická pomoc jezdícím, podle jejich potřeb
 • přímluvná modlitba
 • modlitby za úmysly členů společenství
 • služby na mši svaté – čtení Písma, ministrování, nesení darů
 • služba ve chválové kapele
 • vedení ranních chval
 • dávání z pokladů své duše ostatním vydáváním svědectví
 • povzbuzování ostatních
 • starost o webové stránky
 • sdílení Slova na den či denního povzbuzení na uzavřené facebookové skupině
 • služba styčných jezdících a chodících
 • spoluorganizace Buněk milosrdenství
 • pomoc se začleňováním do farnosti, do společenství
 •  požádat o pomoc a tím dávat druhým možnost rozšířit své srdce.