Název sekce Vstaň a choď s námi - pohled na putující skupinu

Dárkem, materiálně

Pomoc pro naši činnost může být samozřejmě i materiální. Aktuálně bychom potřebovali:

  1. DROBNÝ MATERIÁL – papíry, flipové papíry, fotopapíry, šanony, eurosložky, úklidové prostředky aj.
  2. VELKÝ STAN PRO POŘÁDÁNÍ DUCHOVNÍCH OBNOV, SKUPINKY apod.
  3. VELKÉ OSOBNÍ AUTO PRO PŘEPRAVU JEZDÍCÍCH BĚHEM AKCÍ
  4. STAVEBNÍ MATERIÁL PRO PLÁNOVANOU STAVBU BOŽÍHO DOMU MILOSRDENSTVÍ – budeme upřesňovat