Název sekce Vstaň a choď s námi - pohled na putující skupinu

Finančně

Celá naše činnost stojí především na Božím požehnání a štědrosti dárců. Moc všem děkujeme!

Pokud nás chcete finančně podpořit,můžete tak učinit na č.ú 485 259  5399 /0800.

Konkrétní úmysly pro vaši finanční pomoc:   

  1. PODPORA SPOLEČENSTVÍ = provoz auta Ostrava-Olomouc-Brno apod.
  2. ZAKOUPENÍ VELKÝCH STANŮ PRO POŘÁDÁNÍ DUCHOVNÍCH OBNOV
  3. PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU ÚČASTNICKÉHO POPLATKU těm, kteří jsou ochotni sloužit jezdícím
  4. STAVBA BOŽÍHO DOMU MILOSRDENSTVÍ – vytvoření projektové dokumentace

Také nás můžete podpořit tím, že pro nás uspořádáte nějakou benefiční akci, koncert apod..