Název sekce Vstaň a choď s námi - pohled na putující skupinu

Modlitba za společenství Vstaň a choď

modlitba - ilustrační obrázekDobrý Otče, svěřujeme Ti celé dílo i společenství VSTAŇ A CHOĎ do Tvých rukou, ať se děje Tvá vůle, ať jsou naše srdce pro Tebe otevřená, a spočinou ve Tvém srdci. Prosíme Tě o vanutí Ducha svatého pro všechny – Ducha svatého, který vše propojuje, usmiřuje a přináší pokoj.

Děkujeme ti za Tvého syna Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy, a prosíme, ať mu dáme svolení a prostor, aby nás vyvedl z našich hrobů úzkosti, nedůvěry, strachu … aby nás mohl uzdravit, vysvobodit, a být naším osobním spasitelem na cestě do věčného domova.

Otče, prosíme, abychom důvěřovali Tvé lásce každý den, nechali se jí naplňovat, aby se pak projevovala v našich myšlenkách, slovech i skutcích, abychom mohli žít ve svobodě Božích dětí, na Tvém srdci jako apoštol Jan na Ježíšově srdci. A tak se naše srdce sjednotila s Tvým srdcem, jak se za nás modlil Ježíš.

„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mně poslal.“ (Jan 17, 20-21)
Amen