Název sekce Společenství - fotografie, kde jsou vidět pouze ruce a bosé nohy v kruhu

Život ve vztazích

Učíme se naplňovat poslání, které nám Ježíš dal: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“

(Jan 3, 34)

„Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“

(1. Janův 4, 16)

  • K životu nutně potřebujeme dobré a laskavé vztahy.
  • Základem je nejprve poznat Boží lásku, uvěřit jí, přijmout a teprve pak jsme schopni ji dávat dále.
  • Učíme se spolu komunikovat, navazovat vztahy, činit je pevnými. Učíme se od Boha, Jeho zveme do našich vztahů, nedorozumění, hledání.