Název sekce Společenství - fotografie, kde jsou vidět pouze ruce a bosé nohy v kruhu

Buňky milosrdenství

„Neboť, kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

(Mat. 18, 20)

Vztahy žijí z přítomnosti, ne z minulosti, proto se jednou měsíčně setkáváme.

Většinou je to:

  • Ostrava druhá středa v měsíci
  • Olomouc druhý čtvrtek v měsíci
  • Brno třetí úterý v měsíci
  • Praha třetí čtvrtek v měsíci

Náplní buněk je vzájemné sdílení života mezi sebou navzájem i s Bohem (povídání, podpora, přímluvná modlitba) a zároveň jde o prožívání učednictví (rozjímání nad Písmem, hledání odpovědí na témata v našem životě z Boží perspektivy). Navzájem se inspirujeme jak naplňovat své poslání křesťana.