2024

10.1., 7.2., 13.3., 10.4., 8.5., 12.6., 11.9., 9.10., 13.11. a 4.12.

vždy 17:00 hodin

Místo: Biskupství, Kostelní nám., vchod v rohu