Podpora ve službě

„Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

(Mat. 9, 11-13)

  • Poznáváme, jak je pro nás důležitá vzájemná služba, jak se můžeme vzájemně doplňovat díky osobním darům, které do každého z nás vložil Bůh.
  • Často se stává, že ten kdo si myslí, že přichází „pouze“ sloužit, bývá překvapen, kolik darů sám dostává.
  • Někdo si myslí, že nemá co dát, že nemá čím sloužit druhým, a zatím – díky druhým objeví svou jedinečnost.
  • Učíme se společně objevovat, pojmenovávat, pěstovat, rozmnožovat a rozdávat osobní obdarování.
  • Můžeme pak sloužit jeden druhému ve své rodině, přátelům, známým, hledajícím, ve své farnosti, ve své komunitě, v církvi, v obci, ve společnosti – a tak se stáváme jeden pro druhého darem.