Doprovázení

„I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“

(1. Sam. 3, 9-10)

  • V prvotní církvi doprovázeli apoštolové a později mniši své mladší bratry ve víře, dokud oni sami se nestali doprovázejícími. Dnes tuto službu mohou vykonávat i laici. Jsou to starší bratři či sestry ve víře.
  • Doprovázení nám může pomáhat jako kompas, abychom neminuli cíl své cesty, abychom žili ve společenství lásky s Bohem i s bližními. Je nástrojem pro cestu osobního zrání – v otázkách života víry a vztahů.
  • Duchovní doprovázení může být krátkodobě (v určité etapě života) nebo i dlouhodobé.
  • Rozdíly mezi přátelským rozhovorem, duchovním doprovázením a svátostí smíření vysvětluje otec Lukáš Engelmann.
  • Ve Vstaň a choď (pro lidi, kteří už s námi absolvovali duchovní obnovu a zůstávají v kontaktu) nabízí tuto službu Milan a Lenka Svojanovští, kteří k tomu mají pověření otce biskupa F. V. Lobkowicze.