Společenství

Snažíme se vytvářet podmínky pro prožívání společenství bez bariér.

Věříme, že všichni jsme děti Boží, ať už máme viditelný (tělesný) či neviditelný handicap (zraněná srdce) a jsme povolání k tomu být jeden pro druhého darem.