Zázemí

Pro zázemí duchovních obnov, setkávání a formování služebníků, pro administrativu a vedení spolku využíváme propůjčený rodinný dům v Sedlištích. Při konání duchovních obnov se už ale do něj všichni nevejdeme (vždyť v srpnu nás bývá kolem 70), takže jsme moc rádi, že díky dobré spolupráci a Božímu požehnání můžeme využívat prostory kulturního domu, školy, kostela a pohostinství v místním pohostinství. I to má však své limity a proto musíme přemýšlet o novém domě – více výše v odkazu PROČ DŮM.

K zázemí patří také základní technické vybavení – jako spolek vlastníme postarší škodu Fabii pro celoroční činnost, objíždění buněk apod.. Na společné akce si zapůjčujeme 3 velká auta pro převozy jezdících a chodících – tady bychom určitě do budoucna potřebovali vlastní velké auto.