Komunitní bydlení

Hledáme způsob jak vyjít vstříc těm, kteří mají touhu žít v komunitě – žít ve společenství i přes svůj zdravotní handicap. Proto cestou k osamostatnění a zároveň k životu v komunitě může být komunitní bydlení (byt, domek apod.). Je to možnost jak zůstat ve spojení s místem (regionem), kde vyrostli, kde mají běžné vztahy a zároveň přijmout komunitní život a z něho vyplývající službu. Důležité je také to, že pokud např. 3 jezdící sdílí společný byt, mohou také společně řídit a financovat potřebné služby (osobní asistence apod.). Tímto tématem se již také několik let zabýváme, sbíráme zkušenosti a kontakty