proč dům

Zázemí jaké máme dosud v Sedlištích (s nutnou podmínkou bezbariérovosti) – tedy „propůjčovaný“ rodinný dům se zahradou, kulturní dům, škola, kostel a restaurace nám umožňuje pořádat letní duchovní obnovu pro 70 lidí. Pro pořádání více víkendových akcí během roku už to ale není možné, narážíme na různé technické a organizační limity. Proto už několik let zvažujeme zásadní krok postavit dům rodinného typu, který by sloužil pro VSTAŇ A CHOĎ. Říkáme mu BOŽÍ DŮM MILOSRDENSTVÍ. A proč tedy nový dům ?

  1. Pro pořádání letní duchovní obnovy – dva domy blízko sebe nám vše velmi usnadní (např. při nemožnosti využít školu nebo kulturní dům, obnova by bez takového domu nebyla možná)
  2. Pro pořádání víkendových akcí během roku – tematická setkání, setkání pečujících, hledajících, formace služebníků apod.
  3. Pro větší propojení s farností a místní komunitou
  4. Pro zázemí spolku – administrativa, organizace atd.
  5. Pro život sloužící komunity – v domě by mohla žít malá komunita zhruba 4 lidí, kteří by se starali o chod domu a činnost spolku. To vše s využitím darů každého, dle jeho možností.