10. letní duchovní obnova 2023

Ohlédnutí za jubilejní 10. duchovní obnovou Vstaň a choď, Sedliště srpen 2023


Letošní výroční duchovní obnova společenství Vstaň a choď pro mne osobně byla velkým obdarováním. V průběhu týdne jsme v Sedlištích prožili, jak jezdící, tak chodící, tak i hosté z řad místních opravdu milostiplný čas setkávání a vzájemného obohacení. Společné snídaně, které často zrcadlily vzájemnou službu, naslouchání příběhům druhých, poté chvály, otevírající srdce ještě více Pánu. Duchovní obnova opět skýtala bohatý a naplněný čas, který bych přála zažít každému z Vás! Zajímavé přednášky letos reflektující slova Písma sv. „Mají se na něm zjevit Boží skutky“ ( Jan 9, 3).


Aktuálnost těchto slov si můžeme a máme uvědomovat při slavení každé mše svaté. I já jsem inspirací pro druhé a dostala jsem mnoho darů. Můj život je velkým darem! Nejen v letošním ročníku obnovy je snahou společenství nabídnout možnost okusit dny duchovní obnovy také veřejnosti, více se otevřít pro druhé a zažívat, jak Pán staví mosty. Mosty vztahů mezi jezdícími a chodícími, obousměrně. Někteří z nás nesou handicap viditelný, fyzický, druzí jsou nositeli handicapů skrytých. Podstatné však je, že si je pomáháme nést vzájemně. Zažívat bratrství a sesterství, vzájemnou službu, ať už modlitbou či fyzickou pomocí, službu Bohu v praxi.


Každá duchovní obnova, i setkávání během roku, jsou pro mne důležité k načerpání nových sil. Prostor k zastavení se, rozjímání, odevzdání, sdílení, radování, nesení. Čas vděčnosti a nejenom duchovního obdarování, obdarování přítomností druhých a zažívání Božích milostí plnými doušky. Mají se na něm zjevit Boží skutky! Tak s důvěrou a nadějí.

Autor: Zdeňka Vyoralová

Za fotky děkujeme Jaroslavu Maslowkému,  Aleně Gavlákové, Ivaně Bužkové z Člověk a víra a Jakubovi Davdovi.