Stůl sjednocení

O víkendu 5.-6.5.2023 se v Sedlišti sešli ti, kteří mají ve Vstaň a choď na starost nějakou oblast, aby společně naslouchali Pánu a ve spojení s ním hledali další směřování našeho společenství.