Semináře otcovo srdce na přelomu dubna a května se zúčastnilo zhruba 70 lidi, z nichž bylo asi 16 ze společenství Vstaň a Choď. Pětidenním setkáním nás provázeli manželé Hoxarovi z Liverpoolu.

Program byl opravdu nabitý. Den jsme vždy zahájili již brzy ráno mší svatou, pokračovali jsme modlitbou chval, vyslechli jsme si od Viki a Roberta několik poutavych přednášek na téma např Odpuštění,sobě i druhým, jak pracovat se svými emocemi. Odpoledne jsme mohli využit modlitebníky služeb, svátosti smíření nebo si prostě jen tak odpočinout a neformálně popovídat. Večer pak vždy byl další blok přednášek o tom, jak správně přijímat Boží lásku, osvobodit se od strachu, svých představ a určitých zlozvyků. Měli jsme možnost poznat a prijmout Boha Otce jako milujícího blízkého a milosrdneho. Strávili jsme požehnaný čas s Pánem.

Autor: Magda