Ke každoroční pouti do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku jsme se letos připojili i my, Vstaňchoďáci. Poutní cestou, dlouhou 6km, každý z nás nesl společný úmysl proseb za povolání, současné i budoucí partnery i rozlišení povolání k zasvěcenému životu.

Pouť začínala během pošmourného sobotního dopoledne. I přes zimu, chlad vítr a mlhu se snad každému muselo rozjásat srdce, když přijel ke Svojánkům, kde ho čekala radostná setkání s příteli, smích, spousta dobrot a teplý mošt na zahřátí.

Po výborném obědě jsme se pomalu vydali na cestu. Otáčení koleček a rytmus kroků naší pouti doprovázela společná modlitba korunky, zpovídání, (za které děkujeme otci Lukášovi), povídání i krása ticha podzimních lesů. I slunce se umoudřilo a později vykouklo z mraků. Byl prostor se smát, ale také se ztišit a naslouchat hlasu v našich srdcích.

Cestou jsme  se na chvíli zastavili u kapličky a zázračného pramene v Hájku. Po krátké modlitbě a svačince se naše cesta ubírala dál až k bazilice. Společně s lidmi z celé diecéze jsme oslavili eucharistii a postupně se každý vydali svým směrem domů.

Autor: Amálka