Setkání jezdících online

Setkání jezdících se uskutečnilo v sobotu 2.7. on-line skrze Zoom.

Sešlo se nás 15 a  tématem setkání bylo motto “Vybírám si život, volím moc či bezmoc”

V dopoledním dvouhodinovém bloku jsme měli možnost si vyslechnout zajímavé a velmi hluboké svědectví Katky Pincové Hrdé, což je dcera Jany Hrdé. Jana se díky svému neobyčejnému životnímu příběhu stala vzorem a inspirací pro mnohé Vstaňchoďáky.

Jana prožila velmi aktivní a naplněný život. Ve třiceti letech sice po autonehodě ochrnula od ramen dolů a mohla hýbat jen hlavou, i přes velmi těžký pohybový handicap vychovala dvě děti a stala se i skvělou babičkou.

V těžkém životním období ji bylo velkou oporou také společenství věřících lidí, kam pravidelně jezdívala s rodinou, cítila se zde přijata a pomohlo ji to smířit se s handicapem a prožívat každý den svého života na 100%.

Po roce 1990 se spolupodílela na založení Pražské organizace vozíčkářů.

Také pracovala jako inspektorka kvality sociálních služeb, novinářka s mezinárodním působením, vyučovala na kurzech o osobní asistenci pro pracovníky v sociálních službách, pečující i osoby s postižením. 

Díky své víře a rozhodnutí nic ve svém životě nevzdávat, dokázala zvládat  péči o domácnost, děti a vnoučata ;))

Bylo to velmi hezké a inspirativní svědectví o tom, že i člověk s takovýmto handicapem dokáže neuvěřitelné věci, když má ochotné lidi kolem sebe a středem jeho života je Bůh. Poté byl prostor k diskuzi a zamyšlení.

 

Po obědě jsme se sdíleli o svých dojmech ze svědectví a pokračovali rozjímáním nad těmito otázkami:

Jak velký prostor dávám ve svém životě Bohu já?

Nechám Boha, aby proměňoval můj život svými milostmi nebo se nechám jen ovlivnit okolnostmi které život přináší?

Hledám v životě oporu u rodiny přátel a ve společenství nebo chci vše zvládnout sama?

 

Setkání jsme zakončili modlitbou Korunky a četbou kapitoly z knihy Poklad s názvem Mým pokladem je Jeho cesta. Je velmi důležité se nechat Bohem v životě vést. V průběhu tohoto setkání jsem si uvědomila, že bych ráda  budovala intenzivnější a hlubší vztah s Pánem.

Autor: Majda