V těchto dnech jsme po společném přivítání se se všemi a povídání s Lenkou S. plynule přešli  do obývacího pokoje, přeměněného v útulný kinosál. Dívali jsme se na dramatický velkofilm „Ve jménu Krista“. Takto zpracované evangelium pohledem setníka( té doby) a učedníků bylo nesmírně zajímavé. Každý z nás mohl přemýšlet o tom, jak být svědkem a učedníkem v této době…

Doteky filmu jsme pak i později sdíleli na zahradě u stolu, kde jsme hovořili o jednotlivých impulsech, které se nás během filmu dotkly .

V sobotu jsme rozjímali každý ve své „Zahradě srdce“, jak si to Pán přál.

Působivá svědectví toho, co Pán v duši každého z nás utvářel, jsme si pak sdělovali navzájem.

Majda, Maruška, Barča… každý zakoušel (v Zahradě srdce) dary Ducha sv. nebo obrazy svým originálním, osobitým způsobem. Toto setkání Otce s Jeho dítětem~ v Zahradě ~doprovázely radost, pokoj i sdílení.

Pak následoval oběd i čas odpočinku. Mši svatou pro nás sloužil Otec Lukáš a den jsme zakončili večerním opékáním u Svojánků na zahradě 

V neděli pak ranní mše, diskuze, oběd a plní dojmů jsme se vraceli domů.

Děkuji za vsechno, Deo Gracias 

Autor Eva