V rámci letošního ročníku Studentského Velehradu jsme měli tu možnost prezentovat naše společenství Vstaň a choď. Studentský Velehrad je společenská a duchovní akce pro vysokoškoláky z celé republiky, která se koná vždy začátkem května jednou za dva roky na Velehradě.

Vstaň a choď jsme mohli prezentovat celé odpoledne na EXPO – Veletrh o dobrovolnictví, hledání pomoci, možnostech různorodých společenství a podporujících projektech. Mladým lidem, kteří za námi přišli ke stánku, jsme předali propagační materiály, mohli jsme je pozvat na srpnovou letní duchovní obnovu, nebo jsme jim jen předali informace o našem společenství.

Tento čas jsem vnímala jako dobrou příležitost k tomu, abychom se nabídli druhým a trochu otevřeli ta pomyslná dvířka, a vyšli mezi ostatní.

Děkuji za takovouto možnost misie.

Autor: Klára