Víkend pro Manželé

Na duchovní obnovu jsme se těšili. Jeli jsme tam s velkým očekáváním a také přáním upevnit náš vztah. Jsme teprve manželi 1,5 roku, a tak naší motivací bylo i načerpat nějaké ty manželské zkušenosti, což se nám splnilo. Očekávali jsme taky, že se bude účastnit více manželských páru, ale nakonec se zůčastnily asi jen 3 páry přímo (a několik virtuálně). To s sebou neslo i řadu výhod – kupříkladu jsme se mohli více vzájemně poznat a prožít obnovu komorněji a intimněji.

Součástí této obnovy byly i přednášky. Ujmula se toho Lenka Svojanovská. Byly podány velmi živě a poutavě. Oba bychom ale uvítali nějakou tu přednášku i v podání Milana. Přednášky byly zaměřené na komunikaci. Pak byla i praktická část – trénování komunikace ve dvou podle určitého vzoru. Tato praktická část byla asi pro nás nejcennější. Dokázali jsme se navzájem více sblížit. A dohodli jsme se spolu, že v tréninku komunikace budeme pokračovat i nadále doma.

Myslíme si a vnímáme, že se naše komunikace vlivem této obnovy posunula zase o kousek dál.

Autoři Radek a Lenka Dudovi