V sobotu 2. října jsme se vydali na pouť poutního z místa Lutršték do farního kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna.

Oproti původnímu plánu jsme se sešli o hodinu později, tedy v 11 hodin dopoledne v nedávno zrekonstruované kapli Panny Marie Sedmibolestné na Lutrštéku. Zpoždění nám nevadilo, protože Pán má vše ve svých rukou Zahájili jsme krátkou modlitbou. Po ní následovala přednáška Lenky Svojanovské o zdejším poutním místě, která obsahovala duchovní zamyšlení. Před tím, než jsme vyrazili na 6 kilometrovou pouť jsme si prohlédli interiér nově zrekonstruované kaple, především mozaiky na oltáři a ambonu. Putování jsme zahájili u zázračné studánky pod kaplí, o které nám vyprávěla Lenka při přednášce. První část 6ti kilometrové cesty jsme věnovali společné modlitbě slavného růžence.

Když jsme doputovali do Slavkova, tak jsme společně poobědvali v zahradě místního zámku. Měli jsme výborný segedinský guláš, který byl díky várnici krásně teplý. Svůj pobyt v zámecké zahradě jsme zakončili společnou fotografií. Poté v místním kostele následovala přednáška sestry Lidušky Němcové na téma Život ze křtu. Po přednášce jsme se rozdělili do skupinek po třech, ve kterých jsme se sdíleli. Následující měsíc se budeme vzájemně modlit na úmysly lidí ze skupinek. Celý program jsme zakončili mší svatou, kterou celebroval náš milý otec Lukáš Engelmann.

Autor: Libor Gino Doležal