LISTOPAD
 
Byl to krásný a sváteční podzimní víkend v Sedlištích pro 50 vstaňchoďáků.
V pátek jsme společně „oslavili“ svátek všech svatých a v sobotu připomínku všech zemřelých.
Byl to hluboký čas, taky díky promluvě otce Lukáše, ze které nejvíce utkvěl výraz „duchovní poblion“
a díky promluvě Lenky o tom, jak projít úzkou bránou.
Vše důležité možná nejlépe obsáhne krátké osobní svědectví Lucky:
„Po obnově mě stále zněl v hlavě jeden verš z Bible, který mám pocit, že přesně vystihl, co jsem
na obnově prožívala „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni
k druhým“ Jan 13,35. Byl pro mě silný zážitek zažívat přijetí mezi lidmi, které jsem předtím neznala
a cítit vzájemnou lásku mezi všemi. Měla jsem celý víkend velmi silný pocit, že se mi Bůh dává poznat skrze ostatní účastníky obnovy. Takže díky Bohu a díky vám, že jste něco tak úžasného vytvořili .“ Lucko, my moc děkujeme za tebe, že tě Pán pozval a tys jeho volání vyslyšela. 
Autor: Milan Svojanovský