V neděli 23. prosince 2018, den před Štědrým dnem, se od osmnácti hodin v kostele Zvěstování Panny Marie v Pardubicích konal benefiční koncert pro společenství Vstaň a Choď.

Křesťanská schola, plná nadaných hudebníků i zpěváků, zahájila své vystoupení písní s názvem „Kam to lidi pospícháte“ , která v posluchačích vzbudila tu správnou touhu ztišit se, v klidu a v pohodě si užívat tento úžasný večer bez přemýšlení nad úklidem nebo nakupováním potřebných dárků. Nechyběly písně vokálové, zpívané česky i cizojazyčně, či rychlejší africké gospely, které jsou výjimečné díky své vitalitě, temperamentu a pozitivní energií. Nadšeni se velmi snadno přeneslo i na posluchače. Radostná a pohodová nálada panovala po celou dobu koncertu, takže si mnoho lidí uvolněně a bezprostředně pobrukovalo a tleskalo do rytmu společně se scholou.

Jedna z nejzajímavějších písniček byla modlitba Otče náš – „Baba Yetu“, kterou, i přes její obtížnost, zvládli skvěle zazpívat ve svahilštině. Jedna známá, která přijela na Vánoce do Pardubic z Itálie, byla nadšená z radosti, která ze všech vyzařovala. Koncert trval asi hodinu s různými vstupy moderátorů, četbou z evangelia, vánočními příběhy k zamyšlení. Samozřejmě bylo krátce představeno také společenství Vstaň a choď.  Společně jsme si mohli zazpívat některé koledy za doprovodu violoncella houslí a cajonu. Známá latinsky zpívaná písnička Adeste fideles nám připomněla krásný film“ Anděl Páně“.

Kostel byl plný lidi, většinou přátel, kteří do kostela běžné nechodí, a tak jsme rádi,že je tento večer tak oslovil a vánočně naladil. Na koncert přišlo asi 200 lidi a na dobrovolném vstupném pro Vstaň a choď se vybralo téměř 6.000 korun. Všem se koncert moc líbil a po skončení jsme se před kostelem zahřáli výborným čajem s rumem.

Autor: Magdalena Demlová
Foto: Jiří Sixta