Ke konci podzimu (konkrétně na přelomu listopadu a prosince 2018) se v ostravském salesiánském středisku uskutečnila duchovní obnova s názvem Otcovo srdce. Zúčastnilo se jí celkem přes 70 Vstaňchoďáků.                   

Mezinárodní tým v čele s britskými manželi Robertem a Vicky de Hoxar tuto obnovu vedli pro naše společenství Vstaň a choď, které skrze víru spojuje lidi s fyzickým handicapem i bez něj.

Měli jsme se krásně. Skrze přednášky a osobní službu celého týmu byla možnost objevit uzdravující a nekonečnou Boží otcovskou lásku. Mohli jsme opravdu pocítit, že nás náš Otec nenechává ve světě jako sirotky a z celého srdce nás objímá.

Na obnově nechyběly ani modlitby a mše svaté. To vše díky chválám podtrhovala skvělá kapela. Samozřejmostí byla šance navázat a posílit vzájemné přátelské vztahy. Naše žaludky také nestrádaly, naopak o nás bylo skvěle postaráno.
Děkujeme Bohu, všem organizátorům i účastníkům za uskutečnění celé akce. Už se moc těšíme na další jarní setkání s Otcovým srdcem v Ostravě.

Autor: Marie Slavíková