Pátá letní duchovní obnova probíhala ve dnech 20. – 26. srpna 2018 na tradičním místě v Sedlištích. Na první mši svaté jsme všichni dostali posvěcená trička s novým logem Vstaň a choď. Po mši měla působivou přednášku sestra Lída Němcová na téma křehkost víry. Vyprávěla nám o působivé víře svého kamaráda Gustava Ištoka, který byl těžce tělesně postižený.

V úterý za námi přijela vzácná návštěva, sestra Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství, která měla přednášku na téma Boží vůle. Odpoledne za námi přijeli Jana s Honzou z českého Otcova srdce, aby nás pozvali na podzimní duchovní obnovu v Otcově srdci. Ve středu nás svou návštěvou překvapil otec biskup František Václav Lobkowicz. Na mši svatou přijel na invalidním vozíku. Jeho svědectví při homilii, jak se vyrovnává se svou nemocí nás velmi povzbudilo a neuvěřitelně sblížilo.

V sobotu jsme si odskočili na svatbu našich kamarádů Renči a Grepy.

Celou obnovu jsme v neděli tradičně zakončili společnou mší svatou s farníky a sdílením zážitků z celého týdne, při kterém proběhlo několik svědectví o tom, jak Pán mocně působil v našich srdcích.

Autor: Libor Gino Doležal