Nebeský Otec povolal našeho přítele otce Dominika Giráška do nebeského domova

V neděli 14. května byl nebeským Otcem povolán do věčného domova otec Dominik, kde se nyní sytí pohledem na nejkrásnějšího z lidských synů. Otec Dominik byl našemu společenství velice blízký.

Rozloučení s Dominikem proběhne v pátek na Svatém Kopečku, ve 14 hodin.

Po úvaze, jak můžeme jako Škola aktuálně pomoct Dominikově manželce a jeho dceři Beátce, přišel návrh na společnou sbírku.

Proto posílám číslo účtu Martičky Porubové, který poskytla k tomuto účelu: 2300386733/2010 variabilní symbol: 111

Sbírka Školy potrvá do 31. srpna.

Janička Trubačová (výtvarnice) nabídla namalování několika obrazů, které budou k prodeji. Odkaz na kterém si budete moct obrazy prohlédnout bude rozesílán v nejbližších dnech. Výtěžek poputuje do sbírky.

Připravuje se také jednorázová sbírka v diecézi, takže možností, jak se zapojit bude vícero.

Všechny prosíme o spoluúčast na vytvoření modlitební sítě na podporu Dominikovi rodiny.

Autor: Libor Gino Doležal