Setkání na Charizmatické konferenci 2017

Letos se často na Charizmatické konferenci v Brně potkávaly skupinky vstaňchoďáků.