Starodávné kapesní hodiny v písku

Zásady ochrany osobních údajů

Posláním našeho spolku Vstaň a choď je duchovní péče, ukotvená v katolické tradici, pro lidi se zdravotním postižením, pečující a všechny jim otevřené. Vytváříme prostor pro společné aktivity a seberealizaci bez ohledu na hendikep. Toto poslání můžeme naplnit pouze v bezpečném prostředí. Proto nám velice záleží na bezpečnosti údajů, které se nám rozhodnete sdělit. Vaše informace a data využíváme pouze k realizaci našeho poslání. Bez vašeho vědomí je neposkytujeme nikomu dalšímu, kdo k tomu nemá právo. Tyto zásady popisují, jak a proč vaše data zpracováváme, jak je chráníme a jaká práva můžete ke svým údajům uplatnit.

1. Kdo jsme a proč zpracováváme vaše údaje

Abychom mohli své poslání realizovat kvalitně, potřebujeme zpracovávat údaje o lidech, se kterými při své činnosti přicházíme do styku. Těmito lidmi jsou například účastníci našich akcí a pravidelných aktivit (buňky milosrdenství), návštěvníci našeho webu, odběratelé našich emailových newsletterů, smluvní partneři a další osoby, se kterými musíme komunikovat.

Z tohoto důvodu nás zákon považuje za správce osobních údajů, z čehož nám vyplývá zákonná povinnost starat se o bezpečí vašich osobních údajů, splnit různé podmínky při jejich zpracování a pomoci vám při uplatňování vašich práv. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků se na nás obraťte na následujících kontaktech:

Vstaň a choď z.s.
Sedliště č.p. 378
739 36 Sedliště
Telefon +420 777 100 327 (Mgr. Milan Svojanovský)
info@vstanachod.cz

Následující zásady odrážejí naše hodnoty v oblasti ochrany osobních údajů a zároveň jsou zárukou, že:

 1. Splňujeme zákonné podmínky v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Chráníme soukromí všech účastníků našich akcí a pravidelných aktivit, dále smluvních partnerů, návštěvníků našeho webu a odběratelů našich emailových newsletterů.
 3. Nechceme nic zamlčovat či skrývat.
 4. Údaje zpracováváme proto, abychom poskytovali kvalitní služby.
 5. Zpracováváme pouze nezbytné informace.

2. Kdy vaše údaje sbíráme a zpracováváme

Osobní údaje získáváme různými způsoby, může se jednat o následující situace:

 1. Během mailové, telefonické a osobní komunikace
 2. Vyplnění papírové či elektronické přihlášky na nějakou z našich akcí
 3. Přihlášením se k odběru jednoho z našich informačních newsletterů mailem
 4. Vznikem smluvního stavu
 5. Jaké vaše údaje zpracováváme a za jakým účelem

Druhy údajů, které zpracováváme se mohou lišit podle důvodu, kvůli kterému spolu docházíme ke styku. Níže naleznete přehled těchto důvodů s rozsahem zpracovávaných údajů a účelů, za kterými zpracování probíhá:

1. Během komunikace s námi

Kdykoliv se na nás můžete obrátit telefonicky, mailem či osobně s jakýmkoliv dotazem, žádostí nebo podnětem. Rádi vás vyslechneme, odpovíme, nebo vyřešíme problém. Za tímto účelem potřebujeme zpracovat minimálně vaše kontaktní údaje a je-li to nutné, rovněž Vaše jméno, a to po dobu, než dojde k vyřešení vašeho dotazu, či problému. Nebudeme vaše údaje zpracovávat za účelem zasílání některého z našich emailových newsletterů, nedáte-li nám k tomu výslovný souhlas.

2. Přihláška na naši akci pro lidi s hendikepem, které mezi sebou nazýváme jezdící (dále jen jezdící)

Abychom mohli jezdícím nabídnout kvalitní služby předpokládající pro ně komfortní průběh akce, musíme zpracovávat údaje v tomto rozsahu. Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon,email,fotografie s biometrickými údaji, velikost oblečení, druh kompenzační pomůcky, zdravotní stav. jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, e-mail a telefon využíváme k realizaci pořádaných akcí a komunikaci s Vámi. Fotografie s biometrickými využíváme v propagačních materiálech a webu www.vstanachod.cz. Údaje o velikosti oblečení využíváme pro výrobu společných triček s motivy Vstaň a choď. OÚ o druhu kompenzačních pomůcek a zdravotním stavu využíváme k zajištění optimálních podmínek na našich akcí, včetně zajištění potřebné péče.

Osobní údaje o kompenzačních pomůckách a zdravotním stavu

Údaje o kompenzačních pomůckách a zdravotním stavu přirozeně považujeme za zvláště citlivé a zpracováváme pouze v případě, pokud jsou důležité pro pomoc při sebeobsluze. Tyto informace sdělujeme v intimním prostředí, pouze lidem, kteří se budou o jezdící starat. Při komunikaci s nimi zdůrazňujeme citlivost těchto údajů.
Můžete vyplnit též některá dobrovolná pole, ale vždy se ujistěte, že neposkytujete žádné citlivé údaje či data, která nechcete šířit.

3. Přihláška na naši akci pro lidi bez hendikepu, které mezi sebou nazýváme chodící (dále jen chodící)

Abychom mohli chodícím nabídnout kvalitní služby předpokládající pro ně komfortní průběh akce, musíme zpracovávat údaje v tomto rozsahu. Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon,Email,fotografies biometrickými údaji, velikost oblečení. Jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, e-mail a telefon využíváme k realizaci pořádaných akcí a komunikaci s Vámi. Fotografie s biometrickými údaji využíváme v propagačních materiálech a webu www.vstanachod.cz. Údaje o velikosti oblečení využíváme pro výrobu společných triček s motivy Vstaň a choď. Můžete vyplnit též některá dobrovolná pole, ale vždy se ujistěte, že neposkytujete žádné citlivé údaje či data, která nechcete šířit.

4. Rozesílání emailových newsletterů

Přihlášením odběru některého z našich newsletterů souhlasíte se zpracováním vaší emailové adresy za účelem zasílání novinek a informací o našich produktech a službách, které nabízíme. Chceme, aby tyto novinky a informace pro vás byly užitečné a zajímavé.

Můžeme vám posílat některý z našich emailových newsletterů nebo všechny:

 1. Informační newsletter – informace z dění Vstaň a choď (rozesíláme několikrát do roka).
 2. Slovo na den – zasíláním úryvku z Bible s krátkým komentářem ve formě modlitby. (rozesíláme 1krát denně).
 3. Přímluvná modlitba – Zasílání informací o komunitní přímluvné modlitbě. Určeno pouze těm, kteří se již zúčastnili některé z našich akcí. (rozesíláme 1krát týdně)

Odběr novinek můžete kdykoli odhlásit kliknutím na link „odhlásit odběr“, obsažený v patičce jednotlivých zpráv. Po odhlášení odběru vám již novinky a sdělení nebudeme moci zasílat a nebudeme mít právo vaši emailovou adresu za tímto účelem dále zpracovávat.

Můžete se rovněž spolehnout na to, že:

 1. SPAM není naše disciplína. Nebudeme vám posílat nežádoucí nabídky a za tímto účelem vaši emailovou adresu ani nepředáme nikomu třetímu. Obsah newsletterů bude vždy souviset s naší činností.
 2. E-maily vám budeme zasílat v rozumných intervalech, tak, aby vás ve schránce překvapily pouze příjemně.
 3. Vaše požadavky a dotazy týkající se mailingu s vámi rovněž rádi vyřešíme na adrese info@vstanachod.cz. Napište nám, budete-li cokoli potřebovat.

4. Smluvní vztahy a zaměstnávání

Občas uzavíráme smlouvy, například s dodavateli, dárci či příjemci příspěvků. V takovém případě zpracováváme vždy údaje uvedené ve smlouvě, a to v rozsahu, který je nezbytný k plnění dané smlouvy – tedy tak, abychom mohli udělat to, k čemu jsme se zavázali. Údaje z některých smluv (například smluv o poskytnutí nadačního příspěvku) předáváme příjemcům (donorům či sponzorům) v rámci kontroly transparentnosti naší činnosti. Údaje ze smluv nepoužíváme, ani nepředáváme nikomu k marketingovým účelům.
Poté, co dojde k uzavření pracovní smlouvy, tyto údaje a některé další zpracováváme, protože nám tak (jakožto zaměstnavateli) ukládá zákon – například účetní či daňové předpisy či předpisy v oblasti práva sociálního zabezpečení.

4. Právní důvod našeho zpracování osobních údajů

Aby naše činnosti zpracování byly zákonné, musí pro každé zpracování existovat zákonný důvod. Zákonnými důvody výše uvedených druhů zpracování dle článku 6 GDPR jsou:

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

To se týká případů zpracování údajů, které musíme jako zaměstnavatel zpracovávat o svých zaměstnancích, údajů, které podléhají pravidlům daňových, účetních či jiných předpisů v souvislosti s fakturací či plnění povinností dle občanského zákoníku.

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

To se týká zejména případů zpracování údajů z uzavíraných smluv, údajů uvedených v rámci Vašich přihlášek na naše akce.

Zpracování je v souladu s našimi oprávněnými zájmy, ledaže by Vaše práva měla před těmito zájmy přednost. Těmito oprávněnými zájmy v konkrétních případech jsou:

Zájem na vytváření a budování online prezentace Vstaň a choď;
Zájem na zajištění kontaktu s orgány či funkcionáři právnických osob;

Zpracování je založeno na vašem souhlasu
V případě potřeby Vám poskytneme jednoduché možnosti, jak souhlas se zpracováním udělit, či ho kdykoliv odvolat.

5. Kdo má k vašim údajům přístup

Vaše osobní údaje neprodáváme, ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám, a to ani za účely marketingu. Protože však není v našich možnostech zvládnout všechny druhy naší činnosti vlastními silami, využíváme níže uvedených externích služeb (, které mohou a nemusejí být online). Poskytovatelé těchto služeb mohou mít k vašim údajům přístup pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí dané služby či plnění jejich povinnosti.
Znamená to, že pokud musíme vaše údaje svěřit jinému subjektu, děje se tak pouze v minimálním rozsahu, který zajistí řádné fungování Vstaň a choď a nijak nepoškodí vaše práva či soukromí.

Smluvní poskytovatelé služeb a přidružené subjekty:

 1. Poskytovatelé online nástrojů pro správu, sdílení a ukládání dokumentů, kterými jsou Microsoft, Google, SmartSelling a.s.
 2. Poskytovatelé online nástrojů pro sledování uživatelské interakce Google Analytics, Toplist.cz.
 3. Externí poskytovatelé fyzických služeb v oblasti účetnictví, auditu, práva či mentoringu.

6. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit

Abyste nad svými osobními údaji měli maximální kontrolu, můžete ve vztahu k nim uplatnit celou řadu práv. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom vašim žádostem vyhověli. Základní výčet vašich práv poskytují články 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

 1. Právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme (právo na přístup)
 2. Právo na opravu vašich zpracovávaných osobních údajů v případě, že budou nepřesné (právo na opravu) a informace o provedení opravy
 3. Právo na výmaz vašich osobních údajů z našich databází v případě, že už údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, nebo když odvoláte souhlas s jejich zpracováním
 4. Právo na omezení konkrétního zpracování osobních údajů a informace o provedení omezení
 5. Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše
 6. Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na tomto souhlasu založeno

Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli uplatnit vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím e-mailu na info@vstanachod.cz, případně jinou cestou uvedenou v článku 01 těchto zásad. Emailová cesta je však nejefektivnějším způsobem řešení vašich žádostí. Ve zprávě prosím specifikujte, jak vám můžeme pomoci, či co pro vás můžeme udělat. E-mail prosím odesílejte vždy z adresy, kterou běžně používáte v souvislosti s našimi službami, abychom zajistili, že se vaše údaje nedostanou do špatných rukou.
Budeme rádi, když se vše pokusíte nejprve vyřešit s námi. Vaše spokojenost je pro nás důležitá, a proto vám rádi pomůžeme. Pokud i přesto nebudete spokojeni se způsobem vyřízení vaší žádosti, máte právo obrátit se prostřednictvím stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

7. Nastavení našeho webu

Náš web se snažíme nastavit tak, aby byl pro návštěvníky uživatelsky přívětivý. Z tohoto důvodu sledujeme, co návštěvníci na našich stránkách dělají, především jaké stránky navštěvují a jaká hesla vyhledávají. K tomu využíváme služeb třetích stran, především Google a Toplist.cz, díky kterým se nám daří lépe porozumět chování našich stránek. Proto zpracováváme vaše informace, kterými mohou být například IP adresa, časové údaje, vaše poloha, případně jiné údaje o vašich aktivitách na našem webu.
Pro lepší přizpůsobení našich služeb vašim požadavkům používá náš web cookies – drobné soubory ukládané na váš disk, které zaznamenávají data související s prohlížením našich stránek. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit ve svém prohlížeči, včetně jejich úplného zákazu. Mějte však na paměti, že změna nastavení cookies může nepříznivě ovlivnit některé funkce našeho webu a některé stránky se mohou chovat nepředvídatelně.

8. Změny zásad ochrany osobních údajů

Vzhledem k případným budoucím právním změnám či změnám v činnosti nadace je možné, že budeme čas od času muset provést úpravy těchto zásad ochrany osobních údajů. V případě zásadních změn vás budeme informovat, avšak doporučujeme, abyste si v případě potřeby aktuální znění těchto zásad vždy zkontrolovali, neboť může dojít k drobnějším, dílčím úpravám.