Víkend pro manželé 2021

Bylo moc povzbuzují setkat se alespoň online s ostatními manželi, čerpat z praktických rad Svojanovských, o. Lukáše i dalších párů. Taky bylo krásné vidět nejen naše přátele ze Vstaň a choď, ale i nejmladší generaci. Tématem bylo Šimonovo
na tvé slovo spustím sítě. Plodný byl i čas zamyšlení se nad otázkami, které šly do hloubky našich vztahů. Doufáme, že se brzy uvidíme i osobně.
Autoři Láďa a Eva