U Božího Hrobu 2.4

Společné bdění  u Božího hrobu  jsem prožila s ostatními vstaňchoďáky v rámci kavárny Dárce  na Velký Pátek. Tato kavárna mě velice zaujala. Jsem totiž zvyklá prožívat tento den v tichu, osobním rozjímání a téměř   bez internetu. Letos tomu však bylo jinak. Pán mě vedl ke změně, která pro mě osobně znamenala velký přínos. Sešli jsme  se v hojném počtu v 19:30 na Zoomu. Místo klasické “ kavárenské znělky” písně Lampář, jsme naše setkání zahájili poslechem písně od Sími Martausové s názvem Křížová cesta.  Pokračovali jsme rozjímáním nad jednotlivými zastaveními křížové cesty, která byla prokládána krásnými a inspirativními  zamyšleními. Na závěr jsme několik minut setrvali v modlitbách u Božího hrobu. Vstaňchoďácká kapela vybrala ze svého bohatého repertoáru krásné písně, které dodaly celému večeru tu správnou meditativní atmosféru!

Velmi mě oslovila myšlenka z křížové cesty  týkající se Ježíšova odsouzení. Ježíš byl odsouzen neprávem. I já sama mám někdy tendenci lidi hned odsuzovat za jejich jednání a chování. Zkusme se ale vždy  nejdříve ptát Krista na Jeho postoj a svěřit Pánu lidi i jejich situace v modlitbách. Dívejme se na druhé vždy pohledem Lásky a ne odsouzení.

Chci se o to každý den znovu a více snažit.

Kéž se to daří nám všem!

Autor: Majda Demlová