Duchovní Domov 

V tomto online setkání o duchovním domově nám Bůh ukázal novou cestu ve VaCH.

Je pro ty, kteří chtějí Pána Ježíše následovat věrněji, podobně jak to dříve učinili apoštolové.

 

Bůh touží s námi spolupracovat na díle spásy a mít s námi důvěrný a jedinečný vztah.

Pro ty, kteří mají stejnou touhu jako Ježíš, otevírá Bůh ve VaCH novou cestu.

Nezáleží na tom, v jakém stavu žijeme. Bůh touží po intenzivním vztahu s každým; ať už žijeme v manželství, či jsme svobodní.

 

Pakliže máš stejnou touhu jako Ježíš, bereš VaCH jako svůj duchovní domov a chceš za tento domov převzít spoluzodpovědnost,  tak se můžeme společně vydat na dobrodružnou cestu za Pánem třemi závazky, které vyvěrají ze svátosti křtu.

 

Na křtu jsme totiž byli pomazání olejem na proroka, kněze a krále. Každý tento titul nese v sobě úkol: u proroka je to naslouchání Bohu Otci, u kněze- hlásání evangelia a u krále je úkol služba, královská služba.

Nuž, a o jaké závazky se jedná? Jsou to právě tyto:

  1. Bratrství
  2. Evangelizace
  3. Služba

 

K rozlišování nám budou k dispozici triády bratrství, které se teprve rozjedou.

 

Přemýšlejme o tom trošičku a modleme  se:

 

Duchu svatý, ukaž mi cestu, po které mám jít za Pánem. Je to snad tato cesta? Jak mohu převzít spoluzodpovědnost za dílo VaCH?

 

Autoři Maruška a Majda