Letní duchovní obnova 2018

Naši pátou letní duchovní obnovu navštívil otec biskup František

Pátá letní duchovní obnova probíhala ve dnech 20. – 26. srpna 2018 na tradičním místě v Sedlištích. Na první mši svaté jsme všichni dostali posvěcená trička s novým logem Vstaň a choď.